DRWNRCMNT | you save my life everyday. Artists on Tumblr Doodles sez late night thoughts DIGITAL ART
Home LET's TALK Artists on Tumblr Doodles sez late night thoughts DIGITAL ART Word art love Archive

na nalabas yung *insert name here* is typing. Para naman alam mo kung magrereply pa yung tinext mo. Hindi yung para kang gago na naghihintay sa wala.

Posted: 18th OF January 2012 | 9:14 PM
Currently With 39 notes

Bawal ang TATLO baka mamatay yung pilit na gumigitna.

Source:hesezrawr
Posted: 2nd OF October 2011 | 11:03 AM
Currently With 16 notes
©Dems Villanueva theme. CUSTOMIZED BY HESEZRAWR. Powered by Tumblr.
All content © - DRWNRCMNT / you save my life everyday.